JAVNI POZIV- SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA

JAVNI POZIV- SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., provodi se javni poziv za Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“; Aktivnost 4c1.1 „Priprema projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Aktivnost 4c1.2. „Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.“

Ugovarateljsko tijelo za ovaj Natječaj je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 600 tisuća eura za projektnu dokumentaciju te 7 milijuna eura za energetsku obnovu.

Dodjeljivat će se bespovratna sredstva za pripremu projektne dokumentacije te za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu  lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU .

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr)  od 28. travnja  do 13. svibnja 2015. godine.

Po završetku javnog savjetovanja planirano je otvaranje javnih poziva u drugom kvartalu 2015. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem ove poveznice.