JAVNI POZIV – POTPORA TURISTIČKIM DOGAĐANJIMA U 2018.

Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2018.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji doprinose povećanju broja noćenja u destinaciji;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa;
  • jačanju snage brenda međimurskog turizma;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.

Turistička zajednica Međimurske županije može organizatoru odobriti potporu najviše do 50% prihvatljivih troškova događanja.

Rok za podnošenje kandidatura je 20. 4. 2018. godine.

Više o pozivu i potrebnoj dokumentaciji saznajte OVDJE.