JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU 302 IPARD PROGRAMA

JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU 302 IPARD PROGRAMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302

»Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 72/12, 93/12).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.
U slučaju ulaganja u izgradnju dječjih vrtića, podnositelj prijave su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika 100% u privatnom vlasništvu te na početku ili na kraju ulaganja registrirana kao ustanova od javnog interesa koja nije obvezna biti u sustavu PDV-a.
U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih vrtića, podnositelji prijave su javne ustanove, u rangu mikro poduzetnika, 100% u privatnom vlasništvu koje nisu obvezne biti u sustavu PDV-a.
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302:
A) Sektor ruralnog turizma,
B) Sektor tradicijskih obrta,
C) Sektor izravne prodaje,
D) Sektor slatkovodne akvakulture,
E) Sektor usluga,
F) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
G) Sektor obnovljivih izvora energije.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.
Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.
Rok za podnošenje prijava počinje teći 20. kolovoza 2012. i traje do 24. rujna 2012.
Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.
Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Nakon provjere kompletnosti zahtjeva u administrativnoj kontroli, bit će formirana rang lista podnositelja, sukladno kriterijima iz Pravilnika. Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova.
Sve dodatne informacije možete dobiti u REDEA-i na broj telefona 040/395-560 ili putem elektroničke pošte redea@redea.hr