JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2015.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2015.

Na javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Prijavu na ovaj javni natječaj ne mogu podnijeti: ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN 88/01, 11/02 ili 74/14) kao pravne osobe, udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz područje turizma i/ili ugostiteljstva, udruge koje su u stečaju, udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanja doprinosa i/ili poreza, udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje), privatne ustanove, zadruge, zaklade, političke stranke, udruge koje ne zadovoljavaju svim ostalim uvjetima iz točke 2. Uputa za prijavitelje.

Provođenje programa ili projekta u partnerstvu je prihvatljivo mali nije obavezno, a partneri unutar ovog javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program ili projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.

Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2015. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

  • seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina
  • projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.800.000,00 kn.

Cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj otvoren je do 7. svibnja 2015. godine.