JAVNE KONZULTACIJE VEZANE UZ PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE 2014.-2020. GODINE

JAVNE KONZULTACIJE VEZANE UZ PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE 2014.-2020. GODINE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je poziv zainteresiranoj javnosti na dostavu komentara i mišljenja na prijedlog strategije i područja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. godine, koji traje do 20. siječnja 2014. godine.
 

U tu svrhu pripremljen je Konzultacijski dokument, čime je nastavljen proces javnih konzultacija vezano uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine započet u lipnju 2013. Prijedlog strategije i područja ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Koordinacijskog povjerenstva i Tematskih radnih skupina. Kroz Konzultacijski dokument sažeto su predstavljeni prijedlozi strategije i područja ulaganja te se stavljaju na razmatranje ključne pretpostavke vezano uz problematiku pojedinih sektora. Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

 

Svi dokumenti i upute za očitovanje dostupne su na stranicama MRRFEU: OVDJE.