JAVNE KONZULTACIJE U SKLOPU PRIPREME PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.

JAVNE KONZULTACIJE U SKLOPU PRIPREME PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.

 

U tijeku su javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

 

Nacrt Operativnog programa (OP) za Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. možete naći ovdje: http://www.hu-hr-ipa.com/en/documents-draft-op-

 

Vaše komentare i primjedbe možete poslati najkasnije do 30. travnja 2014. godine elektronskim putem na adresu: huhrcbc@vitalpro.hu

 

Vijest preuzeta s internetskih stranica Ministarstva regionalnog razvoji i fondova EU