JAVNE KONZULTACIJE O NACRTU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA 2014. – 2020.

JAVNE KONZULTACIJE O NACRTU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA 2014. – 2020.

Razvoj ljudskih potencijala 1Slovenija i Hrvatska aktivno pripremaju Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Sadržaj programa suradnje oblikuju relevantne europske uredbe i strategije, uzimajući u obzir nacionalne potrebe obiju država na prekograničnom programskom području, a na sudjelovanje u izradi programa također pozivamo zainteresiranu javnost. Pozivamo vas da se uključite u javne konzultacije i pridonesete oblikovanju programa suradnje kako bi u što većoj mjeri bio u skladu sa potrebama svojim ciljnih skupina i na taj način pridonio povećanju mogućnosti za rad i razvoj te poboljšanju kakvoće života stanovništva sa obje strane granice.

Vaše mišljenje na nacrt Programa suradnje iskažite ispunjavajući priloženi digitalni obrazac te šaljući ga najkasnije do 13.3.2015. na internetsku adresu jts-si-hr.svlr@gov.si (osoba za kontakt: Gordana Stanišić).

Zaprimljena mišljenja uzet će se u obzir prilikom izrade završnog Programa suradnje.

Nacrt programa suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.