JAVNA RASPRAVA O NACRTU POZIVA ‘ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA’

JAVNA RASPRAVA O NACRTU POZIVA ‘ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA’

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 90 radnih dana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’; Specifični cilj Specifični cilj 4c2 ‘Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)’.

Prijedlozi i komentari na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala e-Savjetovanja primaju se do 4. 10. 2016.

Ministarstvo će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 14. listopada 2016.godine objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem portala e-Savjetovanja.