JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA – FAZA III

JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA – FAZA III

„Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga –  faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.
Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj:   Povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj Poziva: Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Projekt mora zadovoljiti specifični cilj kako bi bio prihvatljiv za financiranje.

Ciljane skupine Poziva su:

 1. sindikat; udruga sindikata više razine; udruga poslodavaca; udruga poslodavaca više razine
 2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirane su u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; javne ustanove u čijem djelokrugu je zapošljavanje i/ili rad i/ili radni odnosi i/ili sigurnost na radu i/ili zaštita na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije i javna visoka učilišta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
 2. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture, čl.10. Stavak 1.)

Prihvatljivi partneri:

 1. socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine
 2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture, čl.10. Stavak 1.)
 4. javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika
 5. udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave
 6. znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
 7. javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Ukupna alokacija: 18.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Sufinanciranje projekata:  udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Rok: 1. 8. 2017.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Strukturnih fondova.