JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.

JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 21. svibnja 2019. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“.

Opći cilj Poziva je ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika. Poziv je otvoren od 21. 5. 2019. do 31. 12. 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, mikro poduzetnici te mali i srednji poduzetnici.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 100.010.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Skupina 1 -Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).
  • Skupina 2 – Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

Pozivom ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja.

Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Za zainteresirane Prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva, a iste će biti najavljene OVDJE.

 

VAŽNO! Produljenje obustave!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 30. rujna 2020. godine, objavilo je obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga do 2. studenog 2020. godine do 10:00 sati.

 

VAŽNO! Produljenje obustave!

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 31. kolovoza 2020. godine objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 1. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

 

VAŽNO! Ponovna obustava poziva!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 24. srpnja 2020. godine objavilo je obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za Prijavitelje, točka 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, obustavilo Poziv za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja stupa na snagu 24. srpnja 2020. u 11:00 sati te će biti na snazi do 1. rujna 2020. godine do 10:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO!!! Obustava poziva!

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan (za obje skupine Prijavitelja: SKUPINA 1 i SKUPINA 2)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 8. svibnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 9. lipnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 15. travnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za OBJE SKUPINE Prijavitelja.

Obustava za OBJE SKUPINE Prijavitelja bit će na snazi do 10. svibnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 13. ožujka 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 Prijavitelja i produženju obustave  za SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava Poziva za OBJE SKUPINE Prijavitelja bit će na snazi od 16. ožujka 2020. godine od 11:00 sati do 15. travnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

VAŽNO!!! PONOVNO ZAPRIMANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., objavilo je istek obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03) za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja, koji je obustavljen do 20. srpnja 2020. godine do kraja dana.

Prijave na Poziv za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja ponovno će se zaprimati od 21. srpnja 2020. godine od 00:00 sati. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bio obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje nakon najavljenog isteka obustave Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku iscrpljenja raspoložive financijske omotnice u iznosu maksimalno do 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva za pojedinu skupinu Prijavitelja.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Izvor: STRUKTURNI FONDOVI