JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA OSIGURAVANJE DJELOTVORNE PROVEDBE STANDARDA EU U OSTVARENJU LJUDKIH PRAVA

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA OSIGURAVANJE DJELOTVORNE PROVEDBE STANDARDA EU U OSTVARENJU LJUDKIH PRAVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) raspisala je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osiguravaju djelotvornu provedbu standarda EU u ostvarenju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA „Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija“ za 2012. godinu.

 

Specifični ciljevi ovog poziva su afirmacija organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju kontinuiteta jačanja ljudskih prava i izgradnja mreže između organizacija civilnog društva kao i međuinstitucionalna suradnja i umrežavanje s ciljem pomoći u pristupu ljudskim pravima ranjivih skupina ljudi.

 

Prioriteti ovog poziva su:

LOT 1: Osiguravanje jačanja ljudskih prava ranjivim skupinama i općenito građanima Republike Hrvatske

LOT 2: Osiguravanje pristupa ljudskim pravima romskoj nacionalnoj manjini

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne osobe, neprofitne organizacije ili nevladine organizacije (ili mreže nevladinih organizacija) koje spadaju u neki od sljedećih oblika: udruge i poslovne udruge, trgovačke unije, fondacije i pravna tijela vjerskih zajednica.

 

Prihvatljive aktivnosti su: izgradnja kapaciteta, zagovaračke aktivnosti, aktivnosti podizanja svijesti, mjere izravne pomoći ili kombinacija minimalno dvije prethodne aktivnosti.

Ukupni budžet za ovaj poziv iznosi 3.000.000 EUR od toga za:

LOT 1: 2.000.000 EUR, a za

LOT 2: 1.000.000 EUR

 

Iznosi sufinanciranja iznose minimalno 50.000,00 EUR, a maksimalno 150.000,00 EUR dok se stope sufinanciranja kreću od minimalno 50% do maksimalno 95% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Rok prijave: 17. 6. 2014.

 

Više o javnom pozivu možete pronaći na: http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=17&type=&status=&pg=1