J A V N I P O Z I V – RADAN ZONA MARTANE ČAKOVEC

J A V N I P O Z I V – RADAN ZONA MARTANE ČAKOVEC

 

 

 

 

Poštovani,

Grad Čakovec je, s ciljem razvoja poduzetništva, raspisao javni poziv za izražavanje interesa za kupnju zemljišta u Radnoj zoni Martane Čakovec. Ovom prilikom pozvane su sve fizičke i pravne osobe da izraze svoj načelni interes za sudjelovanjem, podnesu potrebne podatke i informacije temeljem objavljenog Poziva te da predlože i pogodnosti koje bi mogli očekivati od Grada Čakovca kao privredni subjekti.

U nastavku se nalazi tekst javnog poziva.

 

GRAD ČAKOVEC
Čakovec, Kralja Tomislava 15,

Temeljem članka 43.st.3t.10. Statuta Grada Čakovca, (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 09/09), gradonačelnik Grada Čakovca objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za izražavanje interesa za kupnju zemljišta u Radnoj zoni Martane Čakovec, gospodarska namjena, pretežito zanatska „I2“, na području DPU Martane istok, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000)


I. Grad Čakovec namjerava prodati i staviti u funkciju zemljište u vlasništvu Grada, upisano u:
zk.ul.br.7291, k.o. Čakovec  
-čest.br.536/1/1, pašnjak, površine 2928 m2, (ident. s kčbr.4150/1, k.o. iste) zk.ul.br.6224, k.o. Čakovec,  
-čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, pašnjak površine 2832 m2, (ident. s kčbr.4128/23, k.o. iste),
-čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/2, pašnjak površine 3923 m2 (ident. s kčbr.4128/15, k.o. iste ),
-čest.br.1135/4/1/16/1/1/3, pašnjak površine 4120 m2 (ident. s kčbr.4128/16, k.o. iste),
-čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/4, pašnjak površine 4310 m2 (ident. s kčbr.4128/17, k.o. iste),
-čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, pašnjak površine 2745 m2 (ident. s kčbr. 4128/22, k.o. iste), zk.ul.br.7211, k.o. Čakovec,
-čest.br.58/C/4/2/1, pašnjak površine 47 m2 (ident. s kčbr.4128/22, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/9, ident. s kčbr.4128/22, k.o. Čakovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno),
-čest.br.58/C/4/2/2, pašnjak površine 29 m2 (ident. s kčbr.4128/23, k.o. iste), prodaje se istovremeno i zajedno sa čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/10, ident. s kčbr.4128/23, k.o. Čakovec, kao jedna parcela (spajanje kupac vrši naknadno).
Zemljište bi se prodavalo javnom dražbom po određenoj početnoj cijeni.
U tijeku su pripremne radnje za izgradnju komunalne infrastrukture uz građevne parcele.


Grafički pregled zone, kao i dodatne informacije dostupne su na web stranici Grada Čakovca
www.cakovec.hr (OVDJE) i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, telefoni 040/314-925, 040/314-950.

II. Grad Čakovec objavljuje javni poziv za izražavanje interesa za kupnju zemljišta iz točke I. uz istovremeno podnošenje pisanih ponuda koje će sadržavati iznos početne kupoprodajne cijene te načine i rokove plaćanja. 

Ovim pozivom se pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da izraze svoj načelni interes za sudjelovanjem u ovom poslu te da Gradu Čakovcu podnesu podatke i informacije koje se traže ovim pozivom, kao i one koje oni same predlože i podnesu, te da predlože i pogodnosti koje bi mogli očekivati od Grada Čakovca kao privredni subjekti. Nakon skupljenih ponuda za izražavanje interesa Grad Čakovec namjerava razmotriti iskaz interesa i ponude, donijeti odgovarajuće odluke i raspisati javni natječaj za prodaju zemljišta.

Raspisivanje ovog javnog poziva i izražavanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu ponuđača na kupnju zemljišta, a niti stvara obvezu Grada Čakovca da raspiše natječaj.

Ovaj poziv za izražavanje interesa otvoren je za sve prihvatljive ponuđače. Zainteresirani trebaju dostaviti informacije kojim dokazuju sposobnost za obavljanje poslovne djelatnosti koja se može obavljati na ovom području, osobne podatke i podatke o registraciji tvrtke ili obrta, iskustvo i reference sa poslova, te broj telefona i ime kontakt osobe. Pri ocjeni prihvatljivosti i sposobnosti subjekata koji su poslali pismo za izražavanje interesa s ponudom su i reference i broj zaposlenih.

Na temelju prikupljenih podataka, Grad Čakovec će ocijeniti prihvatljivost ponuđača. Nakon donošenja odgovarajućih odluka, Grad Čakovec  će obavijestiti sve podnositelje i pozvati ih da sudjeluju u javnom nadmetanju za prodaju zemljišta.

III. Pismo u kojem se izražava interes mora biti dostavljeno poštom ili se predaje osobno u pisarnicu u zatvorenoj omotnici na kojoj je napisana adresa ponuđača i dolje navedena adresa Grada Čakovca s naznakom: „iskaz interesa za kupnju zemljišta „I2“– NE OTVARAJ“ do 01.11.2010.godine, Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Pisma i dokazi se predaju na hrvatskom jeziku. Pismo kojim se izražava interes za ove poslove može u posebnom dodatku sadržavati i zahtjev za razjašnjenje pojedinih pitanja. Grad Čakovec zadržava pravo da od ponuđača zatraži dodatne podatke i objašnjenja dostavljenih informacija. Pisma subjekta koji je dužnik Grada Čakovca po bilo kojoj osnovi neće se uzeti u razmatranje.

Grad Čakovec