IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU NA NACRT PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU NA NACRT PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“

OP Konkurentnost i kohezijaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održalo je  internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na  Nacrt prijedloga Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) od 3. listopada do 12. studenoga 2014. godine te ovim putem objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju i Objedinjene primjedbe/mišljenja dionika na nacrt OPKK koji bio predmet savjetovanja, zajedno s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih u pogledu konačnog teksta OPKK.
 
OPKK obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020, a financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni operativni program iznosi 6,881 milijardi eura koji su dodijeljeni.
 
Tekst OPKK izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U izradi dokumenta bitno je naglasiti kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja je po završetku procesa usvojila spomenuti operativni program, odnosno formalno odobrila korištenje ESI fondova kako je opisano u programu.

 

Nacrt OPKK, izvješće o provedenom savjetovanju i objedinjene primjedbe možete pronaći ovdje.