IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA

IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA

Na portalu eSavjetovanje dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Izmjenama se usklađuju odredbe vezane uz potpore za industrijsku konoplju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine br. 39/19). Smanjuje se gustoća sklopa za mandarine u okviru PVP za voće sa 1000 na 500, te se proširuje popis prihvatljivih pasmina goveda za potporu. Ostale izmjene odnose se na jasnije propisivanje pojedinih odredbi vezanih uz IAKS mjere ruralnog razvoja, ispravke teksta i iznosa potpora u kombinacijama za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dati zaključno do 13. svibnja 2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.