Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Pružamo usluge izrade poslovnih planova i investicijskih studija strukturiranih prema potrebama poduzetnika ili zahtjevima određenog programa financiranja. U samom procesu izrade usko surađujemo s naručiteljem, odnosno poduzetnikom, a sve informacije o poslovanju koje dobijemo na raspolaganje ostaju stroga poslovna tajna.

Iza nas je izrada više desetaka poslovnih planova i investicijskih studija koje su prihvaćene za financiranje od nadležnih institucija i poslovnih banaka.

 

Za razgovor o mogućnosti izrade poslovnog plana ili investicijske studije poduzetnici se mogu najaviti telefonski ili putem elektronske pošte.