IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Na portalu e-Savjetovanje otvorena je rasprava o Prijedlogu pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u kojoj možete sudjelovati.

Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida propisuju područje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, stručne uvjete za obveznike izobrazbe, rok za obnavljanje stečenog znanja dopunskom izobrazbom, vrste modula i njihovu duljinu trajanja, minimalne uvjete za pristup kandidata izobrazbi, detaljne uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, vođenje evidencije o izobrazbi te brojne druge obveze. Obveznici izobrazbe nakon što završe osnovni modul izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje pohađanjem dopunske izobrazbe svakih 5 godina.

Savjetovanje je otvoreno do 2. 4. 2019.