IZMJENE POZIVA KK.03.2.1.08. I KK.03.2.1.07.

IZMJENE POZIVA KK.03.2.1.08. I KK.03.2.1.07.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje o II. izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta”, referentne oznake KK.03.2.1.08. Izmjene se odnose na ažuriranje popisa akata u poglavlju 1.1. Strateški i zakonodavni okvir te ispravljanje pogrešaka u Prilogu 3 – Postupak dodjele. Sve promjene u natječajnoj dokumentaciji označene su žutom bojom, a izmijenjena dokumentacija dostupna je na OVDJE.

Također, obavještavamo vas da proučite II. Izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”, referentne oznake KK.03.2.1.07. Izmjene se odnose na promjenu definicije gubitka u poglavlju 2.3. Kriteriji za isključenje te ispravak definiranih pokazatelja u Prilogu 3 – Postupak dodjele. Sve promjene u natječajnoj dokumentaciji označene su žutom bojom, a izmijenjena dokumentacija dostupna je OVDJE.