IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.2.1., 4.2.2. I 4.1.3.

IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.2.1., 4.2.2. I 4.1.3.

VAŽNO!

ČETVRTE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrte izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, provedba tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Izmjene se odnose na produženje roka za podnošenje Zahtjeva za potporu do 18. rujna 2020. godine do 12.00 sati.

Više o izmjeni natječaja možete vidjeti OVDJE.

 

VAŽNO!

TREĆE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treću izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.2.– provedba tipa operacije 4.2.1.

Ovim izmjenama rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen je do 21. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija pogledajte OVDJE.

 

VAŽNO!

PRODUŽENJE ROKOVA ZA TIPOVE OPERACIJA 4.1.3., 4.2.1 I 4.2.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu Mjere 4 „Ulaganje u fizičku imovinuiz Programa ruralnog razvoja i to za:

  • tip operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ u kojoj se rok za dostavu Zahtjeva za potporu produžuje do 30. rujna 2020. godine;
  • tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ u kojoj se rok za dostavu Zahtjeva za potporu produžuje do 14. kolovoza 2020. godine;
  • tip operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ u kojoj se rok za dostavu Zahtjeva za potporu produžuje do 30. rujna 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

__

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije.

Rok za prvi dan podnošenja zahtjeva za potporu i slanje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu za obje operacije promijenjen je s 16. ožujka na 19. ožujak 2020. od 12:00 sati, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu za obje operacije produžuje se do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati. Više informacija o promjenama rokova za podmjere 4.2.2. i  4.2.1. možete vidjeti OVDJE.

Rok za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije, produžuje se do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.  Više informacija o promjenama Natječaja možete vidjeti OVDJE.