IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 19.4.1.

IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 19.4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 6. kolovoza 2019. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.

Najznačajnije promjene odnose se na postupak prikupljanja ponuda i provedbu postupaka javne nabave kao primjerice:  „Za sve troškove kod kojih nije propisano ograničenje po mjernoj jedinici iz Tablice 1 Priloga I Natječaja, a čija ukupna vrijednost troška iznosi više od 35.000,00 kn, potrebno je prikupiti tri sadržajno usporedive ponude i učitati ih prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu. Za sve ostale troškove, prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu dostavlja se jedna ponuda (ili samo račun). Kada trošak prelazi propisano ograničenje po mjernoj jedinici iz Tablice 1, bit će priznat samo iznos troška do propisanog ograničenja, odnosno razliku do punog iznosa troška LAG mora financirati vlastitim sredstvima.“

Također, novim Izmjenama propisano je kako je obveza LAG-ova potporu dobivenu za neizravne troškove trošiti namjenski, odnosno samo za one troškove koji su navedeni kao Neizravni troškovi u Napomeni Priloga I Natječaja.  Odabrani LAGovi obvezni su voditi analitičko knjigovodstvo pomoću kojeg mogu dokazati namjensku potrošnju
potpore dobivene za neizravne troškove.

Više o izmjenama natječaja pogledajte OVDJE.