IZMJENE NATJEČAJA IZ PODMJERA: 5.2. I 8.6.

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 06. prosinca 2018. godine, prvu izmjenu Natječaja za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Sukladno izmjenama, u natječaju za tip operacije 5.2.1. uvedeno je da „Ulaganja koja se odnose na kupnju zemljišta i objekata uspoređuju se s Elaboratom procjene tržišne
vrijednosti nekretnine, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja korisnik“.

Prilikom dostave natječajne dokumentacije, za kupnju zemljišta umjesto ponude može se dostaviti predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnina. Ponude moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja, osim za nastali trošak za koji korisnik mora imati odgovarajući račun/Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

U slučaju nabave zemljišta uz natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine, ovjeren od ovlaštenog sudskog
vještaka.

Više informacija možete saznati OVDJE.

8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. prosinca 2018. godine, dvije izmjene Natječaja za podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.  Točnije,  objavljenje su druge izmjene za tip operacije 8.6.1 i druge izmjene za 8.6.2.

U obje izmjene došlo je do promjene Priloga 4 – Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu novim Prilogom 4.

Više informacija možete saznati OVDJE.