IZMJENE NATJEČAJA 19.3.1. I 19.3.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21. prosinca 2018. godine, dvije izmjene Natječaja za operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekta suradnje” i 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”.

Izmjena broj 1. U tekstu Natječaja 19.3.1. mijenja se i glasi slijedeće:

Nakon popunjavanja  Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisniku se generira „Potvrda o podnošenju  zahtjeva  za  potporu“  (u  daljnjem  tekstu:  Potvrda  o  podnošenju).  Korisnik  je obvezan  Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te ju dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno, u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 30. lipnja2019.godine, na adresu:

AGENCIJA  ZA  PLAĆANJA  U  POLJOPRIVREDI,  RIBARSTVU  I  RURALNOM RAZVOJU, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više o izmjenama možete pročitati OVDJE.

 

Izmjena broj 2. U tekstu Natječaja 19.3.2. mijenja se i glasi slijedeće:

Nakon popunjavanja  Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisniku se generira „Potvrda o podnošenju  zahtjeva  za  potporu“  (u  daljnjem  tekstu:  Potvrda  o  podnošenju).  Korisnik  je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te ju dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno, u razdoblju od 18. srpnja 2018.godine do 30. lipnja 2019. godine,

na adresu:

AGENCIJA  ZA  PLAĆANJA  U  POLJOPRIVREDI,  RIBARSTVU  I  RURALNOM RAZVOJU, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više o izmjenama možete pročitati OVDJE.