IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI MODELA KAPITALNIH ULAGANJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI MODELA KAPITALNIH ULAGANJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu.

Najznačajnije promjene su slijedeće:

– kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi kupnje sadnica, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanje ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.

– za 1. skupinu – jednostavnih investicija najniži iznos za koji  se može odobriti investicijska potpora iznosi 40.000,00 kn, a najviša 500.000,00 kn, a u cijelosti mogu biti financirane kreditima banaka, vlastitim sredstvima ili kombinacijom ovih izvora, i uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je priložiti skraćeni investicijski program ovjeren ( ovisno o vrsti ulaganja ) od strane Hrvatskog stočarskog centra ili Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

– udio investicijske potpore za složene investicije koje se financiraju kreditima HBOR-a može iznositi do 50% od ukupnog Investicijskog programa ovjerenog od strane HBOR-a, ali ne više od 50% od ukupne vrijednosti investicije utvrđene završnim obračunom investicijske potpore. Uz ostalu potrebnu dokumentaciju treba priložiti i Odluku o odobrenju programa Središnjeg povjerenstva.

Ostale informacije vezane uz izmjene i dopune Pravilnika možete naći u samom Pravilniku koji je objavljen u Narodnim novinama ili u REDEA-i d.o.o., Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje, Ruđera Boškovića 2, HR – 40 000 ČAKOVEC, tel: + 385 40 374 090, fax: + 385 40 374 089, e-mail: redea@ck.t-com.hr.