IZMJENA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

IZMJENA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Izmjenom Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) omogućeno je izdavanje odluka o dodjeli sredstava i za one korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, kod kojih ukupna vrijednost projekta nakon sklapanja ugovora o financiranju i provedenog postupka nabave prelazi 1.000.000 EUR (1.250.000 EUR s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnicima neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od potpore definirane ugovorom o financiranju, a koja može iznositi najviše 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od iznosa potpore definiranog odlukom o dodjeli sredstava, za korisnike za koje je već donijela odluku o dodjeli sredstava, ali nije donijela odluku o isplati konačne rate.

Korisnik je obvezan iz vlastitih i/ili drugih izvora (koji mogu biti i javni) osigurati sredstva za financiranje preostalih troškova do ukupne vrijednosti projekta.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.