IZMJENA PRAVILNIKA IZRAVNIH POTPORA I IAKS MJERA

IZMJENA PRAVILNIKA IZRAVNIH POTPORA I IAKS MJERA

U Narodnim novinama broj 53/2019 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za uzgoj konoplje mora biti upisan u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje suzbijanje zlouporaba droga. Podatke o korisnicima i površinama iz Evidencije proizvođača industrijske konoplje Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG i OIB.

Sve ostale izmjene Pravilnika možete vidjeti na sljedećoj POVEZNICI.