IZMJENA NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 13. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva –  provedba operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor biljne proizvodnje.

 Izmjene natječaja odnose se na tekst natječaja:

  1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika: za ulaganja vezana uz proizvodnju šećerne repe korisnik mora imati sklopljen Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom.
  2. Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte: projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije). Proizvodnja šećerne repe na površini većoj od 40 hektara podrazumijeva ukupne površine pod šećernom repom nositelja i svih partnera u zajedničkom projektu navedene u Ugovoru o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom. Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom mora biti sklopljen za nositelja i sve partnere u zajedničkom projektu.
  3. Način i uvjeti sklapanja Partnerskog sporazuma: promjena partnera u zajedničkom projektu je prihvatljiva u razdoblju od podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu sve do isteka 5 godina od datuma konačne isplate potpore je prihvatljiva. Pod promjenom partnera podrazumijeva se promjena postojećih partnera ili povećanje broja partnera u zajedničkom projektu.
  4. Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete saznati OVDJE