IZMJENA NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene Natječaja za podmjeru 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor biljne proizvodnje.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • U slučaju da je korisnik/nositelj zajedničkog projekta/partner u zajedničkom projektu šećerana navedeni Ugovor nije potreban.

Visina i intenzitet potpore:

  • Ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u fizičkoj osobi i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede mora početi plaćati prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Način podnošenja zahtjeva za potporu:

  • Zahtjevi za potporu su odvojeni po sektorima u skladu s raspodjelom ukupno raspoloživih sredstava potpore iz točke 1. ovog Natječaja, a korisnik može podnijeti zahtjev za potporu samo za jedan od prihvatljivih sektora.

Ugovor o financiranju:

  • U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik/ovlaštena osoba korisnika/nositelj zajedničkog projekta u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u podružnicu Agencije za plaćanja kojoj je podnesen zahtjev za potporu.
  • Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane korisnika.
  • U slučaju da korisnik ne potpiše i ne dostavi ugovor o financiranju u propisanom roku ili ga neispravno potpiše, Agencija za plaćanja će smatrati da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.
  • U slučaju da korisnik ne podnese zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodijeli sredstava Agencija za plaćanja će korisniku izdati Izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

Natječaj i izmjene natječaja možete pronaći OVDJE.