IZMJENA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1.

IZMJENA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 9. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici:  poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela Zahtjev za potporu koja su izravno odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

  • ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14), osim u slučaju promjene organizacijskog oblika iz OPG-a u obrt ili trgovačko društvo od dana sklapanja ugovora o financiranju do dana podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate
  • ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjeti prihvatljivosti:

  • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt

Napomena: Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe mora biti izrađen temeljem EVPG kalkulatora 2018.

  • nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
  • ako je korisnik/ umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na diversificiranoj djelatnosti
  • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate. Nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju/strojeve/opremu iz tipa operacije 6.2.1. Računi koji se odnose na djelatnost pružanja usluga biti će predmet provjere tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 186.000.000,00 HRK.

Visina potpore po korisniku iznosi 372.000,00 HRK.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu: zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete saznati OVDJE.