IZMJENA NATJEČAJA LAG-A MDIB

LAG Međimurski doli i bregi objavio je dana 19.11.2018. godine 1. izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.2 „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokanih temeljnih usluga” (TO 7.4.1 PRR).

Izmjene se između ostalog odnose i na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga te su izmjene izvršene i u povezanim Natječajnim dokumentima.

Prihvatljivost nositelja projekta:

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od slijedećih organizacijskih oblika:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  od 12.studenog 2018., a najkasnije do 31. prosinca 2018.

Osim navedenog, došlo je do promjena i u Prijavnom obrascu, Prilogu I, Prilogu III te je promjena i uvođenje Radnog lista (neto prihod) uz Prilog-III-Opis projekta.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.