PRIVREMENA ODLUKA ZA OPERACIJU 7.1.1.

PRIVREMENA ODLUKA ZA OPERACIJU 7.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstva i ruralnom razvoju objavila je početak izdavanja odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za jedinice lokalne samouprave u sklopu Operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Sukladno pravilniku i natječaju, prihvatljivi korisnici bili su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a prihvatljiva ulaganja obuhvaćala su izradu ili izmjenu i dopunu različitih strateških dokumenta kao što su: Prostorni planovi uređenja općine ili grada, Strateški razvojni programi općine ili grada, Strateški planovi razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija). Intenzitet potpore iznosio je do 100 % ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 i 70.000 EUR.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstva i ruralnom razvoju će nakon izvršene kontrole pristiglih prijava tijekom koje se provjerava zadovoljenje uvjeta pravilnika i natječaja, potencijalnim korisnicima izdati odluke o privremenoj raspodjeli sredstava, koje će u nekoliko sljedećih dana biti dostupne na AGRONET-u. Nakon isteka žalbenog roka, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstva u sklopu Operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.