IZAZOVI PRIJENOSA POSLOVANJA (OBITELJSKOG) PODUZEĆA

IZAZOVI PRIJENOSA POSLOVANJA (OBITELJSKOG) PODUZEĆA

Pozivamo Vas na radionicu u sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja, na temu „Izazovi prijenosa poslovanja (obiteljskog) poduzeća“, u utorak, 5. 11. 2019., od 9 do 13 sati. Radionica će se održati u Tehnološko-inovacijskom centru Čakovec.

Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima Business Transfer Barometar istraživanja 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavljaju posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa. Cilj radionice je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih okolnosti.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu OVDJE.