ISKAZ INTERESA – AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

ISKAZ INTERESA – AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Temeljem obveza proizašlih iz Strateškog projekta za podršku Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner Hrvatska gospodarska komora, objavljeni su javni pozivi za iskaz interesa za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u područjima definiranim strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3).

Pozivaju se poduzetnici na iskaz interesa za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u područjima Sigurnosti, Energije i održivog okoliša, Hrane i bioekonomije, Prometa i mobilnosti te Zdravlja i kvalitete života. Javnim pozivima prikupljaju se projektne ideje koje će poslužit za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI.

Javni pozivi otvoreni su od 15. do. 25. ožujka 2019. godine.

Projektne ideje prijavljuju se na Prijavnom obrascu. Prijava se podnosi slanjem potpisanog i ovjerenog obrasca na obje e-mail adrese: tivtajnistvo@hgk.hr  i TIV_Energija@mingo.hr.

Javni poziv i prijavni obrazac za pojedino područje dostupni su na sljedećim poveznicama:

  1. Sigurnost
  2. Energija i održivi okoliš
  3. Hrana i bioekonomija
  4. Promet i mobilnost
  5. Zdravlje i kvalitete života

Operativnu podršku procesu prikupljanja projektnih ideja pruža Tehničko tajništvo za tematska inovacijska vijeća ustrojeno pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (broj telefona 01/207-8001, e-mail adresa tivtajnistvo@hgk.hr).

U sklopu ovog poziva, projektne ideje poslovnog sektora prikupljaju se s ciljem pripreme zalihe projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u skladu sa Strategijom. Na taj se način, pristupom odozdo prema gore, osigurava učinkovit proces poduzetničkog otkrivanja i pruža podrška provedbi i apsorpciji sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u području istraživanja, razvoja i inovacija (Prioritetna os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Specifični cilj 1.b.1. Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija).