IPA SLOVENIJA – HRVATSKA – POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

IPA SLOVENIJA – HRVATSKA – POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

20. lipnja objavljen je 1. natječaj za podnošenje projektnih prijedloga pod Programom prekogranične suradnje IPA Slovenija-Hrvatska. Tim povodom Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao nacionalno koordinacijsko tijelo za program u Hrvatskoj, u suradnji s Uredom Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku koje je Upravljačko tijelo programa, organizira informativno-edukativnu kampanju za potencijalne predlagatelje projekata.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje iz Međimurske i Varaždinske županije održat će se u petak 11. srpnja u 10 sati u velikoj vijećnici Međimurske županije. Molimo da prijavnicu pošaljete na adresu elektroničke pošte: sandra@redea.hr ili faxom na 374 089.

Prijavnica