IPA 2008: BESPOVRATNA POMOĆ ZA PROJEKTE CIVILNOG DRUŠTVA

IPA 2008: BESPOVRATNA POMOĆ ZA PROJEKTE CIVILNOG DRUŠTVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) raspisala je natječaj za dodjelu bespovratne pomoći za projekte koji unaprjeđuju učinkovitost hrvatskih organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija pri neovisnom praćenju i javnom zagovaranju usmjerenom na sveobuhvatnu politiku antidiskriminacije (uzimajući u obzir diskriminaciju po osnovi zdravstvenog statusa, dobi, etničkog podrijetla, spola / spolne orijentacije, roda, socijalnog ili ekonomskog statusa, itd.) na nacionalnoj i regionalnoj razini. Projekti će se financirati sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008, komponenta I – pomoć u tranziciji i jačanje institucija.

Prihvatljivi prijavitelji projekta moraju biti  pravne osobe, neprofitne, specifične organizacije poput: nevladinih organizacija (NVO) ili formalnih mreža NVO-a sa sljedećim statusom: udruge građana, profesionalne udruge i poslovna udruženja, sindikati, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije. Prijavitelji trebaju biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom zajedno s partnerima, a ne samo posrednici te trebaju biti registrirani i djelovati najmanje godinu dana prije 20. listopada 2009.

Bespovratna sredstva u okviru ovog natječaja iznose najmanje 50.000,00 €, a najviše 250.000,00 €, a postotak sufinanciranja kretat će se od 50% do 95%. Preostali iznos mora osigurati prijavitelj projekta.
Rok za zaprimanje prijedloga projekata je 2. studenog 2009.

Vodič za prijavitelje s detaljnim popisom prihvatljivih aktivnosti, kao i sva ostala natječajna dokumentacija  dostupni su na EuropeAid internetskoj stranici: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome te na stranici: http://www.safu.hr (u dijelu: Natječaji/ IPA komponenta I).

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata uskoro će krenuti s održavanjem informativnih sastanaka vezano uz ovaj natječaj, a konkretnije informacije o vremenu i održavanju sastanaka bit će objavljene  na internetskoj stranici SAFU. Ured za udruge također planira u razdoblju neposredno nakon ljetne stanke organizirati niz regionalnih pripremnih radionica za potencijalne korisnike programa.