INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA PUTEM ORGANIZACIJA ZA POSLOVNU PODRŠKU

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA PUTEM ORGANIZACIJA ZA POSLOVNU PODRŠKU

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“, aktivnost 3d1.5.2 Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP-ova – Grupa PPI.

Cilj poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj za navedeni poziv osigurano je 38.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 760.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100 %.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije za poslovnu podršku odnosno:

  • poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/.
  • poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima.
  • udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.

Prijave se zaprimaju od 16. 8. 2017. do 31. 12. 2017.