INTERAKTIVNA KARTA PROGRAMA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

INTERAKTIVNA KARTA PROGRAMA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Na službenoj web stranici Programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska objavljena je interaktivna karta na kojoj možete pronaći projektne partnere i opise projekata sufinanciranih u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013, a na istom mjestu objavljivat će se projekti sufinancirani u okviru Programa sudjelovanja Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Interaktivna karta može poslužiti i kao pomoć u pronalaženju i uspostavljanju kontakata s potencijalnim budućim partnerima.

Interaktivnoj karti možete pristupiti OVDJE.