INTENZIVNIM RADOM NA EU PROJEKTIMA DO RASTA I RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

INTENZIVNIM RADOM NA EU PROJEKTIMA DO RASTA I RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

U petak, 12. svibnja 2017. godine, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. održala je godišnju konferenciju za medije kako bi izvijestila o rezultatima rada. S obzirom na to da se u razdoblju od 6. do 13. svibnja u cijeloj Hrvatskoj održavaju Dani otvorenih vrata EU projekata, naglasak je bio na aktivnostima pripreme i provedbe projekata u prošloj i tekućoj godini.

„Ulaganja koja će se pokrenuti kroz projekte te potrošnja izazvana očekivanim povećanjem broja turista imat će utjecaj na povećanje zaposlenosti u različitim sektorima, od građevinarstva, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, do ugostiteljstva i smještaja, što će se pozitivno odraziti na rast i razvoj lokalne zajednice“, pojasnila je direktorica Sandra Polanec Marinović predstavljajući projekte u provedbi i one koji se očekuju. Naime, prošle je godine u provedbi bilo svega dva projekta zbog sporog raspisivanja natječaja godinu ranije. Otvaranje poziva naglo se intenziviralo pa se pripremilo 25 projekata vrijednosti veće od 200 milijuna HRK za javni sektor te 33 projekta u vrijednosti većoj od 100 milijuna HRK za poduzetnike i poljoprivrednike. Cijela je godina bila posvećena potrazi za odgovarajućim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava kako bi se financirale razvojne potrebe na razini županije i pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Kao posljedica, u ovoj je godini odobreno financiranje 11 projekata u vrijednosti 198.136.855,40 HRK u kojima je REDEA nositelj odnosno partner, dok se rezultati vrednovanja podnesenih prijava očekuju za još dodatna tri projekta. Uz to, REDEA sudjeluje u provedbi šest projekata za Međimursku županiju i ostala javnopravna tijela u vrijednosti od 11 milijuna HRK. Paralelno s time radi se i dalje na pripremi novih prijava za nositelje iz javnog sektora. Treba napomenuti da su spomenuti projekti financirani iz različitih EU izvora, ne samo operativnih programa kojima upravlja Republika Hrvatska, već i programa teritorijalne suradnje poput Interrega V-A Mađarska-Hrvatska i Interrega V-B Dunav te programa Unije poput Obzora 2020 i Erasmus+, putem kojih će se značajno proširiti međunarodna mreža suradnje i moći preuzeti uspješne prakse razvijenih zemalja članica EU-a.

Priprema i provedba projekata financiranih iz EU izvora nije jedina aktivnost REDEA-e. Tako je prošle godine bilo održano više od 450 pojedinačnih savjetovanja, održane su i brojne besplatne edukacije i konferencije za više od 350 polaznika. „Posebno bih tu spomenula interes poljoprivrednika, koji su u velikom broju sudjelovali na obje konferencije organizirane za njih. Obrazovanje sve više dobiva na značaju, tako da ćemo nastaviti u tom smjeru, uz reagiranje na konkretne potrebe naših korisnika“, naglasila je direktorica REDEA-e.

Na kraju je najavljeno da se u sljedećoj financijskoj perspektivi od 2021. godine očekuju određene promjene u sustavu upravljanja EU fondovima u RH u kojem će regionalna razina ima značajniji utjecaj, što znači da će se na razini županija određivati koji će se projekti financirati, a u skladu s razvojnim potrebama i prioritetima koji će se odrediti u suglasju svih relevantnih dionika.

REDEA_1 REDEA_2