Razvojne Inicijative

Na području poljoprivrede i ruralnog razvoja REDEA je do sada realizirala niz projekata i inicijativa kao što su:

 

  • iniciranje poticajnog kreditiranja u poljoprivredi i turizmu
  • promotivne aktivnosti na razvoju poljoprivrede i turizma
  • sudjelovanje u kreiranju i razvoju Međimurske vinske ceste;
  • pomoć u jačanju međimurskih proizvođača unutar tržišnih lanaca
  • suradnja na osmišljavanju i provođenju zajedničkih projekata (katalog Vinske ceste Slovenije i Hrvatske, katalog vinske ceste Međimurske županije, suradnja na razvoju turizma uz rijeku Muru, ispitivanje potencijala razvoja zdravstvenog turizma, promociji i razvoju cikloturizma, itd.);

REDEA je vodila proces izrade Strategije ruralnog razvoja poljoprivrede Međimurske županije u kojem su definirani razvojni prioriteti i pravci razvoja te se u skladu s time pripremaju ciljani projekti i provode aktivnosti.