INICIJATIVA INTERREG VOLUNTEER YOUTH

INICIJATIVA INTERREG VOLUNTEER YOUTH

youth_0U okviru regionalne politike Europske unije osigurana su sredstva u iznosu od 1 milijun eura za mlade Europljane koji žele postati „Interreg novinari“, a koji imaju između 18 i 30 godina. Volontirati se može od 2 do 6 mjeseca.

Inicijativa Interreg mladi volonteri (Interreg Volunteer Youth – IVY) je usmjerena na uključivanje mladih volontera diljem Europe u podršci, promicanju i izvještavanju o konkretnim postignućima raznih Interreg programa i projekata te općenito na promicanje prekogranične suradnje. IVY će omogućiti mladim volonterima upoznavanje s Interreg programima i projektima čime će osvijestiti mnoge pozitivne strane prekogranične suradnje unutar Europske unije.

Više o INTERREG Youth možete pročitati OVDJE.

Izvor: Europska komisija