Informiranje i savjetovanje

Informiranje i savjetovanje

Posjedovanje određenih znanja i vještina te pravovremeno informiranje jedna je od bitnih pretpostavki za uspjeh. U suradnji s relevantnim službama i ministarstvima REDEA organizira predavanja i informativne radionice kojima je cilj pravovremeno informiranje o programima, natječajima i drugim novostima u sektoru poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma. Također, samostalno i u suradnji s drugim institucijama organizira različite tematske i specijalističke radionice ovisno o potrebi i interesima utvrđenim na terenu.

Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na tržištu podrazumijeva investiranje u proširenje proizvodnih kapaciteta, podizanje razine tehnologije i kvalitete proizvodnje. Danas su poljoprivredniku – investitoru na raspolaganju različite vrste kredita koje nude komercijalne banke, HBOR i resorna ministarstva u suradnji sa bankama. U suradnji sa relevantnim službama i institucijama, REDEA pruža osnovne informacije o raznim dostupnim kreditnim linijama, poticajima i programima na lokalnoj i državnoj razini.