INFORMIRANJE I PROMIDŽBA IZ VINSKE OMOTNICE 2020

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA IZ VINSKE OMOTNICE 2020

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjere Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Razina potpore za oba natječaja iznosi do 80 % ukupno prihvatljivih troškova.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru promidžba iznosi 250.000 EUR, a za mjeru Informiranje 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 5. veljače 2021. godine.

Mjera Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Promidžba su:

 • objavljivanje reklama u medijima;
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku;
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala;
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja;
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Promidžba dostupni su OVDJE.

Mjera Informiranje u državama članicama

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Informiranje su:

 • informativne kampanje;
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju;
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica;
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica;
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:

 • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne;
 • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Informiranje dostupni su OVDJE.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.