INFORMATIVNA RADIONICA – POTPROGRAM “PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA”

INFORMATIVNA RADIONICA – POTPROGRAM “PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA”

5. ožujka 2013. godine u 10 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (Bana Josipa Jelačića 22 b, Čakovec) održat će se informativna radionica o aktualnom POZIVU ZA ISKAZ INTERESA za 2013. godinu za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.

 

Radionica je namijenjena potencijalnim prijaviteljima i to:

  • jedinicama lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Vratišinec);
  • javno pravnim tijelima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, koja imaju svoja sjedišta na i izvan područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, a svoje aktivnosti provode na tom području.

 

Program radionice:

  • 10:00 – 11:15 Predstavljanje pravila poziva (kriterij prihvatljivosti, prijava i postupak podnošenja prijave, administrativna provjera, ocjena i odabir prijava, uvjeti za provedbu projekta, tematski ciljevi EU za razdoblje 2014. – 2020.)
  • 11:15 – 11:30 Stanka za kavu
  • 11:30 – 12:15 Popunjavanje obrazaca prijave za dodjelu sufinanciranja (Dodatak A, B i C)
  • 12:15 – 13:00 Najčešće pogreške prilikom prijava na prošlogodišnji poziv; pitanja i odgovori sudionika

 

Molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje potvrde do petka 1. ožujka 2013. godine do 12 sati Jurici Lovreku na broj telefona 395 571.


Više o Pozivu za iskaz interesa pronađite OVDJE.