INFO RADIONICA ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAÐARSKA-HRVATSKA

INFO RADIONICA ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAÐARSKA-HRVATSKA

Zajedničko tehničko tajništvo iz Budimpešte 23. travnja (četvrtak) u Scheierovoj zgradi u Čakovcu od 10 do 15 sati organizira info radionicu o prvom natječaju za prijavu projekata u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Molimo da svoje prisustvovanje najavite telefonom 395 560 ili elektroničkom poštom redea@ck.t-com.hr.

 

Natječaj je objavljen 26. ožujka 2009., a rok za prijavu je 24. lipnja 2009. u 17 sati.

 

U obzir dolaze projekti zaštite okoliša, jačanja ekonomske i socijalne kohezije, istraživanja i razvoja te projekti s područja obrazovanja i usavršavanja. Drugim riječima, moraju se uklopiti u jedan od sljedeća dva prioriteta:

  • Održivi razvoj okoliša i održivi razvoj turizma
  • Razvoj suradnje na području gospodarstva i ljudskih kapaciteta.

 

Projekte mogu prijaviti neprofitne organizacije, tijela regionalne i lokalne vlasti, fondacije, udruge, javna neprofitna poduzeća, obrazovne institucije i komore. Projektni prijedlog mora uključivati barem jednu organizaciju iz prihvatljivog područja u Mađarskoj i barem jednu iz prihvatljivog područja u Hrvatskoj.

 

U okviru ovog poziva osigurano je 11.668,338 EUR. Projekte iz Mađarske sufinancirat će Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Republika Mađarska, dok će projekte iz Hrvatske sufinancirati Instrument pretpristupne pomoći (IPA) i Republika Hrvatska.

 

Maksimalni iznosi projekata razlikuju se ovisno o prioritetu na koji se odnose, a sežu od 30.000 do 500.000 EUR (s iznimkom od 3.000.000 EUR u slučaju razvoja krajolika područja Mura-Drava-Dunav), pri čemu je udio bespovratnih sredstava 85%. Za sve hrvatske prijavitelje koji nisu korisnici proračunskih sredstava nije potrebno sudjelovanje vlastitim sredstvima, odnosno sufinanciranje.