II. IZMJENE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

II. IZMJENE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Na portalu Esavjetovanja dostupan je Prijedlog Obrasca prethodne procjene za II. izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Obrasca prethodne procjene za izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu s Konačnim prijedlogom Zakona Sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa.

Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom je do 5. kolovoza 2019. godine.