IZMJENA POZIVA „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA“

Dana 4. 8. 2017. objavljena je prva izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta”, referentna oznaka KK.03.2.1.08.

Najvažnije izmjene odnose se na usklađivanje natječajne dokumentacije sa Zajedničkim nacionalnim pravilima ver 3, odnosno na izmjenu Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi te uvođenje novog Priloga 12 Pravila o financijskim korekcijama.

Pozivaju se prijavitelji da prilikom pripreme projektnih prijedloga uvaže navedene izmjene. Više o izmjeni Poziva možete pročitati OVDJE.