HTZ – POTPORE PROJEKTIMA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA ZA 2014. GODINU

HTZ – POTPORE PROJEKTIMA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA ZA 2014. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja;
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima;
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima;
 • razvoju turističke ponude temeljene na tradicijskim/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanju/uređenju okoliša;
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima.

 

Prihvatljivi programi:

 

a) razvoj, obnovu i podizanje kvalitete smještajne ponude, bilo kroz izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta (hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion), pri čemu pozornost treba dati očuvanju izvorne arhitekture u slučajevima gdje je to stručno i ekonomski opravdano,

b) izgradnju, obnovu i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,

c) uređenje dodatnih sadržaja uz smještajne kapacitete (npr. bazeni, wellness ponude, sportsko – rekreativni i zabavni sadržaji, sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija i sl.),

d) uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja kroz projekte turističke infrastrukture (npr. vidikovci, promatračnice, poučne i pješačke staze, biciklističke i druge tematske staze, stijene za penjanje, golf vježbališta, tematski parkovi, plaže i dr.),

e) regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija u kontinentalnim zračnim lukama s niskim prometnim intenzitetom u funkciji razvoja međunarodno prepoznatljivih i traženih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11) i
 • turističke zajednice.

 

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2014. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

 

Rok za prijavu: 7. ožujka 2014. godine

 

Natječaj je objavljen na sljedećoj poveznici

 

Na istoj poveznici se uz potrebne obrasce za prijavu, mogu naći još dva natječaja objavljena za turističke zajednice, a uskoro slijedi i objava natječaja Potpore događanjima.

Dodatne informacije o natječaju možete dobiti putem elektroničke pošte: potpore@htz.hr.