KREIRANJE BAZE PROJEKATA ZA RURALNI RAZVOJ

KREIRANJE BAZE PROJEKATA ZA RURALNI RAZVOJ

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondovai nacionalnog proračuna, Agencija moli sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem GOOGLE OBRASCA, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Izvor: https://www.apprrr.hr/kreiranje-baze-projekata-za-financiranje-iz-eu-fondova/