HRVATSKA POTPISALA MEMORANDUM ZA UKLJUČENJE U PROGRAM MARCO POLO

HRVATSKA POTPISALA MEMORANDUM ZA UKLJUČENJE U PROGRAM MARCO POLO

Hrvatska je s Europskom komisijom potpisala Memorandum o razumijevanju za uključenje Hrvatske kao korisnice programa Marco Polo koji je namijenjen za poticanje teretnog prometa morem, unutarnjim plovnim putovima i željeznicom. Nakon što Hrvatska ratificira Memorandum, hrvatska transportna poduzeća moći će prijaviti svoje projekte za financiranje iz programa Marco Polo te, ako njihovi projekti budu odabrani, dobiti financijsku potporu.
Program Marco Polo pokrenut je 2003. radi izgradnje održivog prometnog sustava u Europskoj uniji preusmjeravanjem znatnog dijela međunarodnog teretnog prometa s cesta na ekološki prihvatljivije načine prijevoza: željeznicu, more i unutarnje plovne putove.
Da bi se to ostvarilo, kroz programe TENT i Marco Polo osigrano je 700 milijuna eura za razdoblje 2007.-2013. za promet i pomorske projekte u EU-u.

Program podržava pet vrsta aktivnosti:

1. aktivnosti izmjene modaliteta transporta (modal shift actions) podrazumijeva svaku aktivnost koja direktno, mjerljivo i brzo preusmjerava teretni transport sa ceste, željeznicu, unutarnje plovne putove, ili kombinaciju transportnih modaliteta pri čemu su cestovna putovanja što kraća, pod uvjetom da ona nije katalizatorska aktivnost.

2. katalizatorske aktivnosti (catalyst actions) se odnose na svaku inovativnu aktivnost s ciljem savladavanja značajnih strukturalnih barijera u teretnom prijevozu u Europskoj zajednici koje opstruiraju efikasno funkcioniranje tržišta, kompetitivnost željeznice, unutarnje plovidbe i/ili efikasnosti transportnih lanaca koji ove transportne modalitete koriste, uključujući i modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastructure

3. morske autoceste (motorways of the sea action) se odnosi na svaku inovativnu aktivnost koja preusmjerava teretni promet sa ceste na SSS, ili kombinaciju SSS-a s ostalim modalitetima transporta pri čemu se cesta koristi minimalno. Aktivnosti ove vrste mogu uključivati modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture neophodne za implementaciju intermodalnih pomorskih transportnih usluga visoke frekvencije i obima. Pri tome se preferira korištenje ekološki prihvatljivih transportnih modela kao što su unutarnja plovidba i željeznica za prijevoz u unutrašnjosti i integrirane usluge od vrata-do vrata.

4. aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja (traffic avoidance action) uključuju inovativne aktivnosti koje integriraju transport u proizvodnu logistiku kako bi se izbjegla velika količina cestovnog transporta, da pri tome nema štetnog utjecaja na proizvodne kapacitete i radnu snagu. Aktivnosti ove vrste mogu uključivati modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture i opreme.

5. zajedničke obrazovne aktivnosti (common learning actions) kojima je cilj unapređivanje znanja na području logistike teretnog prijevoza te poticanje međusobne suradnje.

Više o programu Marco Polo na:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm