HOK i Međimurska županija sufinanciraju nastup obrtnika na sajmovima

HOK i Međimurska županija sufinanciraju nastup obrtnika na sajmovima

Kao i dosadašnjih godina Hrvatska obrtnička komora podržava svoje članove u zajedničkim nastupima na sajmovima kroz sufinanciranje troškova sajamskog prostora u iznosu 50-70%. Nastojanju za sustavnim podizanjem kvalitete nastupa od ove se godine pridružuje i Međimurska županija koja je za promotivne aktivnosti međimurskih obrtnika izdvojila 70.000,00 kuna. Detaljan pregled međunarodnih i regionalnih sajmova u organizaciji HOK-a za 2009. godinu nalazi se na internetskim stranicama Obrtničke komore Međimurja: http://www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr.
Bitno je spomenuti da obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze plaćanja komorskog doprinosa ili dugovanja za nastup na nekom od sajmova u organizaciji HOK-a, ne mogu prijaviti nastup na sajmu dok ne podmire svoje obveze.
Upravo su sajmovi bili tema seminara koji je u petak, 13.veljače, održan u Scheierovoj zgradi u Čakovcu pod nazivom Sajamskim nastupom do uspjeha na tržištu kojeg su zajednički organizirale Obrtnička komora Međimurske županije i Međimurska županije u suradnji s konzultantskim poduzećem CBBS iz Zagreba.
Obrtnici su imali priliku upoznati se s trendovima u svijetu sajmovanja te su dobili korisne savjete od toga kako odlučiti koji je sajam za njih najpogodniji, preko organizacije samog nastupa pa sve do pratećih aktivnosti nakon što se vrate sa sajma. Cilj je naravno da sajam ne bude trošak nego investicija koja će osigurati povrat kroz nove kontakte, veću prepoznatljivost te u konačnici povećanje prodaje. U trenutnoj gospodarskoj situaciji većina poduzetnika nastoji smanjiti troškove, a marketing je u tome prvo. Upravo zato je g. Berislav Čižmek iz poduzeća CBBS u svojem predavanju naglasio kako ulaganje u marketing i promociju treba zadržati jer se u suprotnom, smanjivanjem ili potpunim prekidom marketinških aktivnosti, dobiva dojam da poduzeće više ne postoji.

Na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore nalazi se koristan Vodič za uspješan nastup na sajmu.