HBOR UVODI NOVE UVJETE KREDITIRANJA

HBOR UVODI NOVE UVJETE KREDITIRANJA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) od 1. lipnja ove godine mijenja uvjete provođenja svojih kreditnih programa. Određene djelatnosti do daljnjeg se neće kreditirati. Također, smanjuje se maksimalni udjel HBOR-a u kreditiranju velikih trgovačkih društava, a skraćen je i vijek otplate HBOR-ovih kredita za nabavku strojeva, opreme i mehanizacije. Banka je izmijenila i svoje postupanje oko povrata prethodno uloženih sredstava u okviru financiranja investicija.

 

Novi uvjeti primjenjuju se na sve zahtjeve za kredit zaprimljene u HBOR-u od 01. lipnja 2008. godine i nadalje.

HBOR do daljnjeg neće odobravati kreditna sredstva za:

  • kupovinu, gradnju i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba osim ulaganja u aparthotele s restoranom
  • ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge točenja pića
  • benzinske postaje, prodajne i servisne auto-salone
  • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti
  • izgradnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja na tržištu
  • proizvodnju i distribuciju duhanskih proizvoda
  • kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima
  • prijevozničku djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.)

U okviru provedbe Programa kreditiranja financijskog restrukturiranja privremeno je obustavljeno slijedeće:

  • kreditiranje velikih poduzetnika (prema kriterijima Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva), osim onih koji se bave poljoprivrednom djelatnosti te koji posluju na području posebne državne skrbi, otocima i/ili brdsko-planinskim područjima
  • kreditiranje malih i srednjih poduzetnika koji su isplatili neto dobit ili pozajmicu u zadnje dvije poslovne godine, koji raspolažu s imovinom (nekretninama) koju ne koriste za obavljanje svojih poslovnih djelatnosti te koji traže kredit za restrukturiranje kojim se namjeravaju zatvarati samo krediti poslovnih banaka

Veliki poduzetnici kreditirat će se s najviše 50% predračunske vrijednosti investicije (bez PDV-a) po svim programima kreditiranja.

Rokovi otplate kredita za nabavku strojeva, opreme i mehanizacije skrećeni su na 6 godina, u što je uključen i poček od 2 godine, te su u skladu s amortizacijskim vijekom opreme propisanim od strane Porezne uprave Ministarstva financija.

Detaljnije informacije možete naći na www.hbor.hr