HBOR POKRENUO PROGRAM KREDITIRANJA PROJEKATA KANDIDATA ZA PHARE 2006

HBOR POKRENUO PROGRAM KREDITIRANJA PROJEKATA KANDIDATA ZA PHARE 2006

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) pokrenula je program kreditiranja projekata kandidata za PHARE 2006 SME Pilot Grant Scheme.

  

Bespovratnim sredstvima iz programa PHARE 2006 poduzetnik može financirati do 75% prihvatljivih troškova projekta u iznosu od 50.000 do 100.000 EUR. Ostatak od 25% troškova projekta može pribaviti sukladno uvjetima ovog programa kreditiranja.

 

Zahtjev se može podnijeti u HBOR nakon što Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) izda pozitivnu ocjenu Sažetka projektnog prijedloga (Concept note), kojeg poduzetnik mora predati u okviru natječajne dokumentacije za dodjelu PHARE MSP darovnice.

 

HBOR u pravilu kreditira

·     prihvatljive troškove prijavljenog projekta koje poduzetnik mora financirati iz vlastitih izvora,

·     do 20% iznosa sredstava darovnice koji se korisniku ne isplaćuju avansno. Ovaj dio kredita korisnik je dužan vratiti HBOR-u po primitku sredstava darovnice.

 

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci, a rok otplate je do 3 godine uključujući i poček do 6 mjeseci. Kamata iznosi 2% godišnje.

 

Kompletan tekst ove kreditne linije nalazi se na internetskoj stranici http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1596.